lnwshop logo

คู่มือสอบ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.

คู่มือสอบ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.
หมวดหมู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 12 ต.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) ทุกตำแหน่งล่าสุด 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟภ  

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักบริหารงานทั่วไป กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานทั่วไป

 

นักบัญชี  กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 หลักการบัญชีเบื้องต้น

8 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)

8 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นิติกร กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543

8 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

 

บุคลากร กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 การบริหารทรัพยากรบุคคล

8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร ชุด 1

9 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร ชุด 2

 

พนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

8 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation

9 แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า

 

วิศวกร (ไฟฟ้า) กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

8 แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

 

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กฟภ 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร Electrical Communication

8 แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

พนักงานบันทึกข้อมูล กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)

8 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

10 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

12 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นักตรวจสอบภายใน กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน

8 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

9 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน

 

นักปฏิบัติงานเทคนิค กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ถาม - ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

8 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

9 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

10 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า

 

นักประชาสัมพันธ์ กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

8 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

 

นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

8 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม

9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

10 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

11 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

12 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล

 

พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

8 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

9 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

10 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

11 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

12 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

 

พนักงานบัญชี กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 หลักการบัญชีเบื้องต้น

9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

 

วิศวกร(คอมพิวเตอร์) กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เกี่ยวกับ Virtualization & Cloud Computing

8 ความรู้เรื่อง Service-Oriented Architecture _SOA

9 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

10 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

 

วิศวกร(ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) กฟภ.

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

8 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ

9 แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

กฟภ เศรษฐกร

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

8 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

*********************************** 

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 

2.ส่งเป็นหนังสือ+MP3 ติวบางส่วน ทางไปรษณีย์แบบ EMS ราคาชุดละ 679 บาท 

ติดต่อสอบถาม

Tel.  083-3499330  (AIS)

        086-3185941  (TRUE)

Line id : topbook33

 Line id : mylovelymeme

 -------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร 
ก. กล้ามเนื้อเกร็ง 
ข. หัวใจล้มเหลว 
ค. ผิวหนังไหม้ 
ง. แค่รู้สึกกลัว 
ตอบ ก. 
2. เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 
ก. แอมมิเตอร์ 
ข. โวลต์มิเตอร์ 
ค. โอห์มมิเตอร์ 
ง. วัตต์มิเตอร์ 
ตอบ ข. 
3. ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์ 
ก. ไบอัสคงที่ 
ข. ไบอัสคู่ 
ค. ไบอัสตัวเอง 
ง. ไบอัสแบบแบ่งแรงดัน 
ตอบ ข. 
4. จากรูปมีค่าความจุเท่าใด 
ก. 50 
ข. 60 
ค. 70 
ง. 80 
ตอบ ค. 
5. ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร 
ก. สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
ข. สร้างกระแสไฟฟ้า 
ค. ใช้ลดความเร็วมอเตอร์ 
ง. ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
ตอบ ก. 
6. ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร 
ก. ควบคุมกระแสที่ผ่านขดลวดอาเมเจอร์ 
ข. ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ 
ค. ควบคุมการหมุน 
ง. การสลับทิศทางการหมุน 
ตอบ ข. 
7. ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร 
ก. วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์ 
ข. วงจรบีเลเตอร์ 
ค. วงจรสวิตซ์เลเตอร์ 
ง. วงจรดูเลเตอร์ 
ตอบ ก. 
8. ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า 
ก. ไดโอตเปล่งแสง 
ข. ไดโอดกำลัง 
ค. ใช้ในวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
ง. ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง 
ตอบ ง. 
9. Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด 
ก. รีดสวิตซ์ 
ข. ไร้รีเลย์ 
ค. อาร์เมเจอร์รีเลย์ 
ง. โซลิสเตตรีเลย์ 
ตอบ ค. 
10. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด 
ก. ต่อแบบอันดับ 
ข. ต่อแบบขนาน 
ค. ต่อได้ทั้งสองแบบ 
ง. ต่อแบบขนาน และต้องปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกจากวงจร 
ตอบ ก. 
11. เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ 
ก. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วบอกและขั้วลบ 
ข. แรงดันตกคร่อมขดลวด 
ค. ความต้านทานตกคร่อมโหลด 
ง. จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 
ตอบ ง. 
12. เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง 
ก. บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์ 
ข. บิดบ่ายเบน, บิดคร่อม, บิดไฟฟ้า 
ค. บิดสถิต, บิดไฟฟ้า, บิดแดมพ์ 
ง. แรงบิดบ่ายเบน, แรงบิดแรนดรอม, แรงบิดคร่อม 
ตอบ ก. 
13. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด 
ก. แบบอนุกรม 
ข. แบบผสม 
ค. แบบขนาน 
ง. แบบอนุกรม-ขนาน 
ตอบ ค. 
14. การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย 
ก. ทำการตั้งย่านวัด R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง 
ข. ทำการตั้งย่านวัด DCv×50 เข็มจะค้าง 
ค. ทำการตั้งย่านวัด Dcma×25 เข็มจะขึ้นละค่อยๆลง 
ง. ทำการตั้งย่านวัด ACV×220 เข็มจะขึ้น-ลง 
ตอบ ก. 
15. ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ 
ก. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ข. ตรวจสอบขั้วบวก-ลบ 
ค. ทำการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ 
ง. ตรวจโหลด 
ตอบ ก. 
16. ทำการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์ม แหล่งจ่าย 15V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด 
ก. ปรับย่านวัด Dcma 
ข. ปรับย่านวัด DCV 
ค. ปรับย่านวัด ACV 
ง. ปรับย่านวัด Hz 
ตอบ ข. 
17. ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดค่าผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร 
ก. ตัวเก็บประจุขาด 
ข. ตัวเก็บประจุชอร์ต 
ค. ตัวเก็บประจุรั่ว 
ง. ตัวเก็บประจุดี 
ตอบ ก. 
18. ข้อใดไม่ใช่ค่าพื้นฐานที่มัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้ 
ก. วัดแรงดันไฟตรง 
ข. วัดค่าความต้านทาน 
ค. วัดแรงดันไฟสลับ 
ง. วัดค่ากระแสไฟสลับ 
ตอบ ง. 
19. การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด 
ก. ต่ออนุกรมกับวงจร 
ข. ต่อขนานกับโหลด 
ค. ต่ออนุกรมกับโหลด 
ง. ต่อในลักษณะผสม 
ตอบ ข. 
20. วงจรอนุกรมประกอบด้วย R1 = 5 , R2 = 3 อยากทราบว่า R3 จะต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ วงจรมีค่าความต้านทานรวมเป็น 18 
ก. 3 
ข. 5 
ค. 8 
ง. 10 
ตอบ ง. 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม769,983 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด624,290 ครั้ง
เปิดร้าน28 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก